• Добре дошли !

  Темена ЛТД ЕООД е българска компания, която внася, проектира и монтира съоръжения и облицовки за басейни, СПА и Уелнес центрове.
  Благодарение на бързото си развитие и в не малка степен на квалифицираните си кадри, Темена ЛТД ЕООД стана един от основните оператори на пазара за басейни, СПА и Уелнес. 
  В своето развитие Темена ЛТД ЕООД залага предимно на стоки с доказан произход и качество, бързо и качествено изпълнение и добро отношение към клиентите си. Стандартите ни за качество се повишават с всяка следваща година, което е една от основните цели на компанията. 
  Всички стоки и съоръжения са придружени със сертификати за качество по ISO, както и с изчерпателни инструкции за експлоатация.
  Политиката на Темена е да предлага все по-добро и качествено обслужване, с по-добри условия за клиентите.

  Темена ЛТД ЕООД изпълнява проект “Закупуване на специализирано производствено оборудване за повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на Темена ЛТД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002- 2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на стойност 776 870 лв., от които 60% - 466 122 лв. безвъзмездна помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 14 месеца, от 23.12.2015 до 23.02.2017 г. Реализацията на проекта ще позволи на предприятието посредством внедряването на нови технологии, да засили икономическата си ефективност, да повиши технологичното си равнище, а оттам - да подобри пазарния си резултат, изразен в по-добри цени за по-високо качество, увеличен обем на производство и услуги при намалено използване на ресурси.

  Документация във връзка с процедура „избор с публична покана“ за “Доставка, инсталиране и тестване на Автоматична шприцваща система с еднораменна машина“